خیم اسلام ایران آمادگی اسلامی اقتصادی

خیم: اسلام ایران آمادگی اسلامی اقتصادی پاکستان اسلام آباد وزیر امورخارجه

رئیس مجلس ملی پاکستان با ظریف دیدار کرد

“سردار ایاز صادق” مدیر مجلس ملی پاکستان به دیدار وزیر امور خارجه کشورمان رفت. به روایت بخش سیاست خارجی گروه سیاسی گروه تحریریه سایت..

ادامه مطلب