خیم اسلام ایران آمادگی اسلامی اقتصادی

خیم: اسلام ایران آمادگی اسلامی اقتصادی پاکستان اسلام آباد وزیر امورخارجه

گت بلاگز اخبار اجتماعی اهواز گرمترین شهر کشور ، افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی گفت: کشور عزیزمان ایران در ۱۰ ماه گذشته نسبت به شاخص‌های بلندمدت، بیش از یک درجه زیاد کردن دما داشته هست. همچ

اهواز گرمترین شهر کشور ، افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران

افزایش ۱.۳ درجه ای دما در ایران/اهواز گرمترین شهر کشور

عبارات مهم : اهواز

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی گفت: کشور عزیزمان ایران در ۱۰ ماه گذشته نسبت به شاخص های بلندمدت، بیش از یک درجه زیاد کردن دما داشته هست. همچنین در این بازه اهواز با ثبت دمای ۵۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین شهر معرفی می شود.

صادق ضیاییان در گفت وگو با ایسنا به اوضاع دمایی کشور طی ۱۰ ماه گذشته اشاره و اظهار کرد: از اول مهرماه سال ۱۳۹۶ (ابتدای سال زراعی) تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۷ دمای کشور ۱.۳ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت زیاد کردن یافته است همچنین با توجه به بررسی گزارشات دمایی، کلیه استان ها در این بازه زمانی زیاد کردن دما را تجربه کرده اند.

وی تاکید کرد: در بازه ۱۰ ماهه گذشته، بیشترین زیاد کردن دما جهت استان های آذربایجان غربی و زنجان بود که به ترتیب ۲.۲ درجه سلسیوس و ۲ درجه سلسیوس نسبت به میانگین دمای بلندمدت خودگرم تر بودند. افزون براین در همین بازه زمانی ( از اول مهر تا آخر تیرماه) استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱.۵ درجه سلسیوس زیاد کردن دما نسبت به بلندمدت داشت.

اهواز گرمترین شهر کشور ، افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی در مورد شرایط دمای کشور در تیرماه امسال کل کشور با بیان اینکه کشور عزیزمان ایران در ماه گذشته نسبت به میانگین بلندمدت این ماه، ۱.۲ درجه سلسیوس زیاد کردن دما را تجربه کرد، گفت: در ماه گذشته در استان های گلستان و البرز به ترتیب با ۳.۷ درجه سلسیوس و ۳.۶ درجه سلسیوس زیاد کردن دما بیشترین نوسان دمایی نسبت به بلندمدت این استان ها ثبت شده است است.

افزایش دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران در ماه گذشته

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی گفت: کشور عزیزمان ایران در ۱۰ ماه گذشته نسبت به شاخص‌های بلندمدت، بیش از یک درجه زیاد کردن دما داشته هست. همچ

ضیاییان همچنین با اشاره به شرایط دمایی پایتخت کشور عزیزمان ایران و با بیان اینکه دمای پایتخت در تیرماه امسال ۲.۲ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت زیاد بوده هست، اظهارکرد: این میزان زیاد کردن دما تقریبا زیاد هست. البته باید تاکید کرد که تقریبا همه استان ها در تیرماه امسال نسبت به بلندمدت زیاد کردن دما را تجربه کردند به استثنای استان یزد که نسبت به میانگین بلندمدت خود، یک دهم درجه سلسیوس کم کردن دما داشت.

ایران در روند زیاد کردن دما قرار دارد

این کارشناس شرکت هواشناسی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل زیاد کردن دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بقیه استان های کشور در نخستین ماه تابستان امسال اظهار کرد: در کشور ما معمولا روند زیاد کردن دما و گرم شدن وجود دارد که بااهمیت ترین علت آن عوض کردن اقلیم و گرمایش جهانی هست، ولی عوامل سینوپتیکی از جمله میل به فشارهای جنب حاره ای به عرض های بالاتر جو نیز در این عنوان تاثیرگذار است.

دمای بالای ۵۰ درجه ۱۱۱ بار در نقاط متفاوت کشور تجربه شد

اهواز گرمترین شهر کشور ، افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران

وی همچنین در مورد بالاترین دمای ثبت شده است در کشور از ابتدای سال زراعی جاری تا آخر تیرماه، با تاکید بر اینکه اهواز رکورد گرما را زده هست، تصریح کرد: دژگاه دهرم در استان فارس با ۵۲.۶ درجه سانتیگراد و اهواز با ۵۳ درجه سلسیوس، بالاترین دمای ثبت شده است در کشور را از اول سال زراعی تا آخر تیرماه دارند. دمای بالای ۵۰ درجه ۱۱۱ بار در نقاط متفاوت کشور به خاص استان خوزستان تجربه شده است است همچنین استان های ایلام، هرمزگان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان نیز دمای ۵۰ درجه را در نقاط متفاوت ثبت کرده اند، ولی گرم ترین دمای ثبت شده است جهت اهواز – مرکز استان خوزستان – بوده است.

ایران نسبت به بلندمدت ۲۶ درصد کمبود بارش دارد

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی در بخش دیگر از صحبت های خود با اشاره به اینکه از ابتدای مهر ماه ۹۶ (اول سال زراعی) تا آخر تیرماه سال ۹۷، کل کشور ۱۶۴.۷ میلی متر بارش دریافت کرد، گفت: از آنجا که میانگین بارش بلندمدت کشور در این بازه زمانی ۲۲۵ میلی متر است نسبت به بلندمدت ۲۶.۸ درصد کمبود بارش داریم همچنین با توجه به میزان بارش سال گذشته که ۲۱۰.۴ میلی متر بوده، امسال نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد کمبود بارش را تجربه کردیم.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی گفت: کشور عزیزمان ایران در ۱۰ ماه گذشته نسبت به شاخص‌های بلندمدت، بیش از یک درجه زیاد کردن دما داشته هست. همچ

ضیاییان با اشاره به اوضاع بارش های دریافتی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ۱۰ ماه گذشته اظهار کرد: از اول مهرماه ۹۶ تا آخر تیرماه ۹۷، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۲۰ میلی متر بارش دریافت کرد که با توجه به بارش ۲۵۴ میلی متری پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقیاس بلندمدت این استان کمبود بارشی معادل ۱۳ درصد دارد. افزون بر این بارندگی ثبت شده است پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال گذشته ۲۹۵ میلی متر بود بنابراین این استان امسال نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کمبود بارش داشته است.

وی همچنین با اشاره به اوضاع بارشی کشور در ماه گذشته، تصریح کرد: بارش های تیرماه قابل توجه نبود و میانگین بارش کشور حدود نیم میلی متر ثبت و گزارش شد. اگرچه به طور معمول بارش های فصل تابستان ناچیز است ولی در تیرماه سال قبل میانگین بارش کشور ۲.۶ میلی متر و در بازه بلندمدت ۳.۷ میلی متر بود.

اهواز گرمترین شهر کشور ، افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران

ضیاییان در آخر در مورد اوضاع بارشی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در ماه گذشته گفت: پایتخت کشور عزیزمان ایران در تیرماه سال ۱۳۹۷ هیچ بارشی دریافت نکرد این در حالیست که بارش سال گذشته این استان ۶.۴ میلی متر و بارش بلندمدت ۱۲.۹ میلی متر بود.

واژه های کلیدی: اهواز | ایران | استان یزد | استان فارس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog